Пароніми до слова Складання

Пароніми до слова Складання

  1. Складання СКЛАДАННЯ, а, е. Який можна складати і розкладати завдяки рухомому поєднанню частин: Вона [жінка] розвішує над вогнищем взуття, панчохи, рукавиці, виносить одежу на мороз і готує чай на низенькому скла-даному столику (Багмут, 396); В кутку підпирав стіни високий Семен Ма-жуга, з запалами грудьми та довгорукий, весь як складений ножик (Коцюб., Ш, 45).У спол.: с. ножик, ложка, стіл, сушарка, метр.

Приклади використання Складання

Базова основа методики складання галузевих сценаріїв — визначення потенційних ситуацій невизначеності та їх важливих наслідків для конкуренції.

І, зве личуючи обряд Святослава Завойовника, я відродив між рідновірами складання при сяги, торкаючись рукою до матері-Землі рід ної.

Дехто почав робить цю діляницю складання книжечок між молодими.

Кожний робочий документ повинен містити обов’язкові атрибути: а) найменування аудиторської перевірки; б) найменування робочого документа; в) прізвище аудитора, який склав документ; г) дата складання; д) джерела інформації; е) висновок.

— Складання заповіту , — сказала Ґвенда , — найприрод — ніша річ у світі.