Пароніми до слова Систематичний

Пароніми до слова Систематичний

  1. Систематичний СИСТЕМАТИЧНИЙ, а, е. Побудований, упорядкований за певною системою або спирається на певну систему; який раз у раз відбувається, виявляється; постійний: Пароплавство не мало систематичних рейсів, і він [робітник] затримався на узбережжі (Багмут, 451); В 5-му класі почалось вивчення систематичного курсу основ наук про природу, суспільство, людину (Сухомл., 101); Село вимагало від радянського письменника старанного і систематичного вивчення (Сміл., IV, 420).У спол.: с, праця, заняття, підготовка, тренування, гімнастика, вправи, прогулянка, рейси, перевірка, контроль, догляд, навантаження, перевтома, недоїдання, курс лікування, підвищення (добробуту, освіти, якості), засвоєння, поліпшення побуту, боротьба, бунт, страйки; набувати с. характеру.

Приклади використання Систематичний

Систематичний ризик на відміну від несистематичного можна досить точно кількісно обчислити й спрогнозувати.

У межах своїх повноважень Мінфін України організовує ви-конання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Як зазначалося раніше, на систематичний ризик припадає від чверті до половини загального ризику щодо будь-яких інвестицій.

В сфері думки треба розвинути волево-чинний, систематичний і синтетичний спосіб думання, глибину й ширину думки, а поборювати відірваний від життя інтелектуалізм, пасивне теоретизування і доктринерство.

У межах своїх повнова-жень ДПА України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.