Пароніми до слова Рішення

Пароніми до слова Рішення

  1. Рішення РІШЕННЯ, я, с. 1. Директивні настанови партії, уряду, присуд суду, розпорядження якої-небудь організації, зборів і т. ін.: Південна небезпека щодалі дужче привертала до себе увагу країни. Політбюро Центрального Комітету партії винесло спеціальне рішення про виділення врангелівського фронту в самостійний фронт (Гончар, ПІ, 285).У спол.: р. важливе, правильне, гуманне, обгрунтоване, спеціальне, партійне, судове; партії і уряду, пленуму, з’їзду, конгресу, зборів, парткому, місцевкому, кафедри, педради, суду, комісії; величезного значення; про організацію чогось, про створення чогось; проект, текст, схвалення, виконання р.; р. обговорювати, приймати, затверджувати, виносити, схвалювати, підтримувати, виконувати, зачитувати, опублікувати, переглянути; за р. голосувати; згідно з р, 2. Продуманий намір зробити що-небудь: Нарешті Каргат заявив, що має більш-менш точне уявлення про свою роботу на заводі, та попросив аж два тижні на обдумування свого остаточного рішення (Шовк., 12). У спол.: р. власне, блискуче, сміливе, розумне, дотепне, оригінальне, відповідне, несподіване, колективне, загальне, остаточне, категоричне, принципове, позитивне, негативне; питання, проблеми, справи, конфлікту; зміна, несподіваність, сміливість р; р. чекати, вимагати, обдумувати, змінювати, приймати, шукати; від р, чогось відмовитись, до якогось р. прийти. 3. Спосіб вирішення, зображення, розв’язання чого-небудь: Архітекторові вдалося знайти цікаве рішення інтер’єру. На стелі і на стінах нічого зайвого. Все тішить око (РУ, 29.07 1967). У спол.:-р« правильне, творче, технічне, стандартне, цікаве, кольорове; р. інтер’єру, перспективи; в гамі кольорів.

Приклади використання Рішення

Мені не годиться доскіпуватися, чи немає в цьому трохи родового марнославства і чи думка про те, що прізвище Плошовських буде викарбуване па мармурі у Вічному Місті, не вплинула на батькове рішення.

Иого рішення поки не набуло чинності, бо міи захисник спрямував апеляцію до Королівського Суду, але з того нічого не вииде.

Першим думку щодо такої можливості та наявності / відсутності підстав для прийняття рішення, передбаченого ч.

— Уряд прийме рішення про створення Небесної Мережі.

Отже, суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ст.