Пароніми до слова Рекомендацій

Пароніми до слова Рекомендацій

  1. Рекомендацій РЕКОМЕНДАЦІЙ НИЙ, а, е Який містить у собі рекомендацію, пораду, вказівку: Рекомендаційні листи, що їх надіслав Лавров, допомагають Кравчинському швидко зав'язати контакти з місцевими діячами з комітету повстанців (М. Ол., II, 88); Над складанням різноманітних бібліографічних посібників, рекомендаційних списків і покажчиків літератури у бібліотеках нашої республіки працює численний загін співробітників.У спол.: р. лист, документ, записка, характеристика, каталог, список.

Приклади використання Рекомендацій

В Україні інвестиційні бізнес-плани складаються відповідно до рекомендацій цієї авторитетної міжнародної організації.

Презентація консультаційних рекомендацій має бути чітко спланована, відповідно змістовно структурована, містити візуально-ілюстровані матеріали та поєднувати усну і письмову форми подання інформації.

Але у нас є кілька нових. рекомендацій та просьб про помилування і, крім того, повідомлення, що слідство жандармського управління було не зовсім об' єктивне.

Розроблення рекомендацій з метою підвищення прибутковості банку та забезпечення його стабільності в новому році.

Без урахування практичних рекомендацій даних дисциплін неможливо домагатися оптимальних темпів зростання продуктивності.