Пароніми до слова Реальний

Пароніми до слова Реальний

  1. Реальний РЕАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який існує в дійсності; дійсний, не уявний, справжній: Вогонь Шевченкової поезії — це вогонь реального світу (Гончар, VI, 436); Та реальне життя повертало його [Захара] до дійсності (Ле, VII, 285); Соціалістичне суспільство створило реальні умови для всебічного розвитку людини, незалежно від її національної чи расової належності (КУ, 1964, № 1, 62).У спол.: р. світ, соціалізм, мир, дійсність, життя, існування, умови, обставини, факт, можливість, загроза, небезпека, сила, основа, характер чогось. А Р. заробітна плата — кількість предметів споживання й послуг, які може придбати і оплатити трудяща людина за одержану нею номінальну заробітну плату без податків; р. доходи населення — сукупність матеріальних і культурних благ і послуг, які одержує населення за певний період. 2. Такий, який можна виконати, здійснити: План, безумовно, повинен бути реальним, збалансованим. Але так само він повинен і викопуватись (КУ, 1981, № 4, 42). У спол.: р. план, програма, завдання, мета, мрія, вимоги, термін. 3. Заснований на врахуванні і оцінці справжніх умов дійсності: Його завжди відрізняв реальний погляд на будь-які речі. У спол.: р. політика, підхід, ставлення, погляд на щось. Д Р. школа, р. училище — у дореволюційній Росії середній навчальний заклад, в якому перевага віддавалася природничим і точним наукам.

Приклади використання Реальний

Слід зазначити, що потенційний ВВП — це реальний ВВП.

Зрозуміло, реальний приплив фінансових ресурсів на підприємство відбувається лише у разі здійснення додаткових внесків інвесторів в обмін на корпоративні права суб" єкта господарювання.

Потрапляючи з гіперпростору в реальний простір, будь-який матеріальний об" єкт опиняється у стані спокою щодо центру мас системи.

Традиціоналізм, про який веду мову я, навпаки, є реальністю; це реальний механізм, що змушує функціонувати душі впродовж певних епох.

І коли вона помре, то виявить, що її життя вже давно закінчилося, оскільки Бог, безконечно реальний і обіймаючий своїм поглядом все буття, скаже їй: «Я не знаю тебе».