Пароніми до слова Починання

Пароніми до слова Починання

  1. Починання ПОЧИНАННЯ, я, с. Розпочата кимсь робота, переважно новаторського характеру; захід, що викликає схвалення і наслідування: Максим... Горь-кий... благословив новаторські починання молодого Павла Тичини (РЛ, 1967, № 3, 81); У ході змагання народжуються нові й нові чудові патріотичні починання (КУ, 1968, № 11, 15).У спол.: п. нові, новаторські, чудові, патріотичні, спортивні.

Приклади використання Починання

А як єпископ Авіньйонський давав Філіпу Красивому слушні ради (я маю на увазі, слушні для цілей того ганебного починання) для того, щоб занапастити тамплієрів.

Дажбог — Світло, Самоутверджуюча Незнищима Енергія — Починання духовної і тілесної субстанції народу Українського.

Я зважився на це починання, лише переконавшись, що воно не супере чить вимогам релігії.

Пошук власної вигоди становить основу їхнього інтересу до будь-якого починання.

— Ми погубимо хороше починання — наддальні зорельоти-майстерні.