Пароніми до слова Потоковий

Пароніми до слова Потоковий

  1. Потоковий ПОТОКОВИЙ, а, е (спец.). Який здійснюється безперервним потоком; конвейєрний: Збирання коренів потоковим і перевалочним способами провадилося переважно з одночасним потоковим збиранням гички (ХлУ, 1969, № 8, 19).У спол.: п. метод, спосіб, технологія, виробництво, збирання, дільниця. А П. лінія — сукупність машин, механізмів, робочих місць або об’єктів виробництва, розташованих за ходом технологічного процесу.

Приклади використання Потоковий

Є два методи організації виробництва: непотоковий і потоковий.

Найважливіше завдання й обов’язок агрономів — здійснювати потоковий і приймальний контроль якості робіт.

Потоковий метод навчання особливо зручний для вивчення тих дисциплін, при освоєнні яких студенти самостійно виконують завдання, а аудиторна фундація достатня для забезпечення кожному з них робочого місця.