Пароніми до слова Постановка

Пароніми до слова Постановка

  1. Постановка ПОСТАНОВКА, и. ж. І (тільки одн.). Організація якоїсь діяльності; спосіб трактування, висвітлення певного явища, проблем: Ми [лікарі] подорожуємо тут з науковою метою, відряджені нашим урядом вивчати по країнах Сходу постановку кліматичного лікування (Смолич, VI, 264); В них [у новій редакції Програми КПРС, у Статуті партії] — не тільки оцінка пройденого, постановка назрілих завдань, а й погляд у майбутнє (Політ, доп. XXVII з’їздові КПРС, 3).У спол.: л. творча, зразкова, новаторська, загальна, традиційна, незадовільна, принципова; проблеми, питання, справи, навчання, ідейно-виховної роботи; рівень л. 2 (театр.). Здійснення вистави на сцені театру: Великою сміливістю... реакційні кола тодішнього суспільства вважали постановку українською мовою «Ревізора», яку театр Садозського здійснив 1907 року (Рильський, X, 374); Пізніше він [Мамонтов] здійснив чимало постановок по інших театрах, зокрема в другому українському театрі в Харкові (Смолич, VI, 753). У спол.: л. твору, п’єси, драми, опери, балету; л. здійснювати; грати роль у л.

Приклади використання Постановка

Постановка діагнозу включає збирання і аналіз інформації про діяльність і ефективність роботи клієнта, бесіди з окремими керівниками та іншими провідними співробітниками.

Тема табірної смерти — це особлива постановка вічного питання: Як хочеться — вмерти !

Така постановка справи заощадила для українців зайве пролиття крови.

Були навіть такі філософи, які вважали, що єдине завдання філософії - це постановка питань, а не шукання відповіді на них.

Постановка задачі - необхідна і достатня сукупність відомостей щодо конкретної задачі ІС, які визначають її сутність.