Пароніми до слова Постання

Пароніми до слова Постання

  1. Постання ПОСТАННЯ, я, с. (рідко). У спол.: л. життя, слів, організації, видавництв; сприяти п. чогось.Корені поез-, поет-; розрізняються кореневими приголосними з, т, суфіксами -і(я), -ик-.

Приклади використання Постання

Щоб надати події постання цього першого полку пропаґандивної ваги, «Клюб ім. гетьмана П. Полуботка» вирішив улаштувати при цій нагоді велике військове «Свято перших квіток».

Точної дати постання УВО не збережено в жадному документі з тих часів.

Проте, надто мало тих, хто коли-небудь досягав стану постання перед істиною, спочатку, гідно пройшовши горнило соціального простору.

Постання після першої світової війни «Української Радянської Соціалістичної Республіки» створило серед західніх українців течію радянофільства.

Назвою зміни позначається не лише перетворення існуючого вже буття, але й постання буття з ніщо.