Пароніми до слова Порівняльний

Пароніми до слова Порівняльний

  1. Порівняльний ПОРІВНЯЛЬНИЙ, а, е. Який грунтується на порівнянні; одержаний внаслідок порівняння: Порівняльний аналіз факторів, які впливають на зниження затрат палива на одиницю продукції, показує, що визначальним серед інших є вдосконалення конструкцій і технічних параметрів паливо-використовуваного устаткування (КУ, 1979, № 8, 82); Порівняльна психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає схожі і відмінні моменти у психіці тварин і людини (ПС, 127).У спол.: п. мовознавство, стилістика, фізіологія, педагогіка, психологія, метод, методика, вивчення, аналіз, матеріал, дані, конструкції, цінність.

Приклади використання Порівняльний

Тому необхідно також вивчати, аналізувати поряд з дебіторською заборгованістю і кредиторську, її склад, структуру, а потім провести порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю.

Види аналізу за суб" єктами аналізу: внутрішній та зовнішній (міжбанківський порівняльний, дистанційний).

Порівняльний аналіз відносних показників дохідності банку та відповідних показників витратності.

Найбільш надійний і поширений метод перевірки інформації - порівняльний аналіз, тобто одержання однозначної відповіді на одне й те саме питання з різних джерел.

Це може підтвердити порівняльний аналіз кредиторської і дебіторської заборгованостей.