Пароніми до слова Показник

Пароніми до слова Показник

  1. Показник ПОКАЗНИК» а, ч. 1. Доказ, ознака чого-небудь: Відомо, що мова прози завжди була показником рівня розвитку національної літературної мови (СУЛМ, І, 24); Протягом минулого десятиріччя велась наполеглива боротьба за підвищення ефективності народного господарства. Найбільш концентрований показник тут — продуктивність праці (КУ, 1981, № 4, 29).У спол.: л. важливий, виробничий, економічний, високий, рекордний, завищений, низький, концентрований, якісний, кількісний, графічний; зростання, добробуту, ефективності, якості, зрілості, міцності знань, успішності, освітнього рівня, прогресу науки, кризи. 2 (перев. мн.). Дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу: Порівняння показників споріднених підприємств дає змогу чіткіше бачити, де і як іде справа (КУ, 1968, № 4, 47); Невдовзі після засідання ради, вивчаючи дошку показників і заносячи в свою книжку цифри, Жмайло з радістю побачив, що проти прізвища Ярослава стояло лише 67 процентів (Ткач, У нас в гурт., 87—88). У спол.: л. високі, якісні, спортивні; п'ятирічки, підприємства, установи, школи, тваринництва; дошка п.; п. виписувати, визначати; домагатися високих л. А П. степеня (мат.) — цифра чи літера, що вказує, до якого степеня підноситься число або вираз.

Приклади використання Показник

Основним методологічним прийомом оцінення та аналізу фінансового стану є порівняння показників, коли різними способами зіставляються базовий показник і той, що аналізується.

Отже, найбільш інвестиційно привабливим буде регіон, інтегральний показник якого має більше значення, ніж по інших регіонах.

Цей показник дає можливість оцінити і порівняти ефектив-ність зайнятості населення в різних аспектах: регіональному, га-лузевому і т. д.

Насиченість фахівцями — це розрахунковий показник, що являє собою відношення чисельності фахівців з вищою освітою, які працюють на відповідних посадах, що передбачають працівників з вищою освітою, до чисельності всього персоналу організації.

Цей показник указує на те, яка частина кредитного портфеля фінансується за рахунок власного капіталу.