Пароніми до слова Побудова

Пароніми до слова Побудова

  1. Побудова ПОБУДОВА, и, ж. 1. Створення, виготовлення, організація чогось: Змістовність і гострота сюжетної побудови поєднуються у фільмі з переконливим розкриттям внутрішнього світу героїв (РУ, 22.04 1982); Найвища мета Радянської держави — побудова безкласового комуністичного суспільства, в якому дістане розвиток суспільне комуністичне самоврядування (Конст. СРСР, 5); Побудова прямокутного трикутника за гіпотенузою і катетом (Геом., 6, 50). У спол.: п. комунізму, комуністичного суспільства, соціалізму, сюжетна фігури, трикутника, проекції. 2. Розміщення, розташування частин чогось; композиція, структура: Офортні пейзажі Т. Шевченка відзначаються майстерною композиційною побудовою... та загальним високим рівнем професіонального виконання (НТЕ, 1964, № 2, 22). У спол.: п. композиційна; твору, кіноповісті, поеми.

Приклади використання Побудова

Побудова вкладеної деревоподібної структури сітьового графіка.

Нині побудова сховищ даних є головним напрямом розвитку інформатики.

З аналізу соціально-економічного моделювання та прогнозування зрозуміло, що побудова обґрунтованих прогнозів вимагає не лише коректної економічної теорії, а й правильних рішень на кожному етапі побудови прогнозу.

Модель комплексної оцінки персоналу Відповідно до цілей, завдань, елементів процесу оцінювання персоналу, можна зазначити, що побудова моделі оцінки персоналу в кожній організації є вкрай важливою й відповідальною справою.

Необхідним елементом при цьому є побудова та аналіз так званого ряду динаміки, який класифікує значення показників у часі у розрізі окремих періодів та описує динаміку їх розвитку.