Пароніми до слова Оснований

Пароніми до слова Оснований

  1. Оснований ОСНОВАНИЙ, а, е, на чому. Який грунтується на чомусь, містить у своїй основі те, про що йдеться, говориться: Підневільна кріпосна праця була малопродуктивна, а основане на такій праці сільське господарство — дуже відсталим (Іст. КПРС, 9).У спол.: о. на принципах, на праці, на здатності.

Приклади використання Оснований

Полімеризація — це метод синтезу полімерних матеріалів, який оснований на сполученні декількох або багатьох молекул мономерів в одну складну молекулу — полімер і не супроводжується виділенням низькомолекулярних побічних продуктів.

Цей розподіл частин і місць оснований на розподілі просторів, часів і форм діяльності, що зумовлює сам спосіб, яким ціле представляється

Він оснований на тому, що звук поширюється не тільки в повітрі, але ще краще і швидше у воді.

Якщо ж дана форма уряду стає згубною для цієї мети, то народ має право змінити або скасувати його і встановити новий уряд, оснований на таких Див. : Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украйни.

На оснований изложенного и руководствуясь ст. ст.