Пароніми до слова Організаційний

Пароніми до слова Організаційний

  1. Організаційний ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, а, е. Пов’язаний з дією, спрямованою на організацію, згуртування, мобілізацію когось на що-небудь: На початку листопада 1905 року Ленін приїхав у Петербург і тепер безпосередньо на місці стає, здійснювати керівництво партією і революційною боротьбою. Ленін розгорнув велику організаційну роботу (Біогр. Леніна, 58); Мирон над усе ставив організаційну справу і бився над тим, щоб згуртувати навколо себе сідданіших людей (Кол., 73); На більшості дистанцій підрядчики вередливо зволікали початок будівництва, метушилися і здебільш скаржилися на організаційні труднощі (Ле, VII, 582).У спол.: о. структура, побудова, основа, напрям, принцип, створення, завдання, заходи, питання, форми впливу, труднощі, характер, начало, єдність, зміцнення, діяльність, робота, комітет, керівництво, збори, засідання.

Приклади використання Організаційний

Що найважніше, за нами було почуття правопорядку, організаційний легалізм, переконання, що ми заступаємо слушну справу, що правда за нами, а через те кожен з нас відчував за собою велику моральну силу.

Конкретний організаційний тип виробництва визначає особливості формування системи планування, обліку та оперативного управління процесами.

Організаційний розвиток (ОР) — це складний процес, в якому поєднуються суто організаційно-адмі-ністративні явища із соціально-психологічними проце-сами.

Організаційний прогрес виступає як узагальнена характеристика процесу використання організаційних факторів розвитку та підвищення ефективності виробництва.

Пізньої осені сорок другого Курява з Байдою перебралися до Соколівки, де проживав повітовий організаційний провідник Ненаситець.