Пароніми до слова Одиничний

Пароніми до слова Одиничний

  1. Одиничний ОДИНИЧНИЙ, а, е. Яких є одиниці; нечисленний: Функції таких ланок виконували одиничні підприємства (КУ, 1980, № 11, 48); ...Приказка завжди конкретна у вираженні окремого явища, вона висловлюється про окремий предмет, а тому в формі одиничного судження (СУЛМ, IV, 347). У спол.: о, підприємство, примірник, дерево, судження.

Приклади використання Одиничний

Палко підтримуючи приєднання Богемії та Угорщини до Габсбурзької монархії, амстердамський атлас нарешті знайшов для Богемії нову «окремішність» («вид одиничний і неповторний»), засновану на звичаях і мові.

Водночас, оскільки це передусім оди нична постать, існування Бога — один з елементів природи, так само як його самоусвідомлена реаль ність — одиничний народний дух.

Один Бог — узурпатор влади на небі і на землі, «надприродний», одиничний або винятковий, заперечує інших Богів, карає багатобожників і т. д.

Одиничний злочин В Особливій частині Кодексу виписані окремі склади зло-чинів, у кожному з яких, як правило, зазначені єдине діяння, єдина фо-рма вини і єдиний наслідок.

Якщо для нього й був одиничний символ, який резюмував силу нігілізму, то ним була сучасна наука.