Пароніми до слова Об’єктивний

Пароніми до слова Об’єктивний

  1. Об’єктивний ОБ’ЄКТИВНИЙ, а, е. 1. Який існує поза людською свідомістю і не залежить від неї: Духовний світ людини, і в першу чергу мислителя, художника, цінується ставленням її до об'єктивного світу, до оточення, до суспільно-громадських відносин (Мал., X, 77).у спол.: о. реальність, фактор, закономірність, зв’язок, потреба, умови, причини, неминучість, необхідність, обставини. & О. показники (мед.) — показники хвороби, які мають зовнішній вияв, 2. Який безсторонньо оцінює явища, факти: ... Лідія Дмитрівна не кри-вила душею, давала характеристику учням більш-менш вичерпну й по можливості об'єктивну (Міщ., 72). У спол.: о. оцінка, думка, судження, відповідь, висновки, відомості, дані, довідка, критика, рішення; о. бути, вважати щось о.

Приклади використання Об’єктивний

По ній лиш пізнати, як болять теперішніх поляків важ кі поразки їх предків у війні проти Хмельниць кого, коли навіть найбільш обєктивний не всилі здобутися на справедливу оцінку.