Пароніми до слова Обумовлений

Пароніми до слова Обумовлений

  1. Обумовлений ОБУМОВЛЕНИЙ, а, е. У спол.: о. договором, пунктами статуту, наказом, правилами руху безпеки.

Приклади використання Обумовлений

Відповідно до договору банк бере на себе зобов’язання надати підприємству визначену суму грошових коштів у обумовлений термін.

Тепер йому здавалося, ніби першопричиною зламу його життя була Пат, і тут не було перебільшень і емоційних надривів , — тільки незаперечний факт, обумовлений нашою природою.

Знаючи податок на додану вартість, ставку податку і податкову базу по області, визначте: абсолютний приріст суми податку, обумовлений змінами податкової бази; абсолютний приріст суми податку, обумовлений змінами величини доданої вартості.

Їх глибина залежить від струк-тури економіки на тій чи іншій території, від комплексу провід-них галузей господарства, розвиток яких обумовлений наявністю відповідних природних ресурсів.

Боржник повертає позичену суму в обумовлений строк і виплачує періодично або в кінці строку відсотки.