Пароніми до слова Нормування

Пароніми до слова Нормування

  1. Нормування НОРМУВАННЯ, я, с. У спол.: н. праці, сну, відпочинку.

Приклади використання Нормування

За адмініст-ративно-командної економіки підприємства не були заінтересо-вані в підвищенні якості нормування праці.

Велике значення має мікроелементний метод нормування пра-ці (для нормування ручних і деяких машинно-ручних процесів).

Отже, нормування праці є засобом визначення як міри праці для виконання тієї чи іншої конкретної роботи, так і міри винагороди за працю залежно від її кількості та якості.

Вони призначені для нормування машинно-ручних і ручних робіт, а також ручних елементів операцій, виконуваних на різному устаткуванні.

Для нормування трудового процесу важливо безпомилково вибирати потрібний різновид норми.