Пароніми до слова Нормативний

Пароніми до слова Нормативний

  1. Нормативний НОРМАТИВНИЙ, а, е. У спол я. акт, документ, граматика, синтаксис, наголос, словник, характер.

Приклади використання Нормативний

Якщо в кореляційну модель інтенсивності використання виробничих ресурсів підставити фактичні по підприємству значення факторів, можна визначити нормативний вихід продукції.

Нормативний коефіцієнт покриття, розрахований за даними підприємства, діяльність якого аналізується, суттєво збільшився за рахунок збільшення дебіторської заборгованості та матеріальних запасів у межах необхідної потреби.

Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати одного року (для окремих спеціальностей може бути встановлено термін півтора року).

Нормативний базис — це консервативна частина наукового знання, яка включає запозичені з інших наукових теорій і філософії положення, згідно з якими будується дана теорія.

Штатно-нормативний метод планування потреби у фахівцях використовується тоді, коли розраховується потреба у фахівцях терміном до шести років.