Пароніми до слова Нормалізований

Пароніми до слова Нормалізований

  1. Нормалізований НОРМАЛІЗОВАНИЙ, а, е. У спол.: я. повністю, частково.

Приклади використання Нормалізований

Якщо це не обумовлено додатково, то вважатимемо, що нормалізований вектор локальних критеріїв якості має позитивний інгредієнт, тобто що Для спрощення запису індекс «Н» надалі пропускатимемо.

Як спрощений прийом, що використовує прибутковий підхід, аналітик може капіталізувати деякий нормалізований рівень безперервно змінних вигід (доходів) — так званий метод капіталізації прибутку.

Сумарна відносна поступка (знижка) як оцінка приросту мультиплікативної функції Нехай вектор локальних критеріїв якості має позитивний ін-гредієнт, тобто, і нормалізований таким чи-ном, що має невід" ємні компоненти.

Уведемо позначення: «» — операція нормалізації; - початковий елемент; - нормалізований елемент.