Пароніми до слова Норма

Пароніми до слова Норма

  1. Норма НОРМА, и, ж. 1. Установлена чи узвичаєна міра, розмір чого-небудь; правило, закон: Добова норма дров давно вже спалена... (Гончар, III, 118); Я сам розробив план, щоб різко повернути колгосп, підняти трудову дисципліну, збільшити норми виробітку (Корн., II, 221); Літературна мова — це мова нормативна, тобто така, що має свої загальнообов’язкові, єдині норми в правописі, граматиці, слововживанні (СУЛМ, 1, 38).У спол.:#. денна, змінна, добова, квартальна, прийнята, галузева, підвищена, занижена, моральна, етична, правова, мовна, орфографічна, граматична; виробітку, випуску, опадів, поведінки, моралі, партійного життя; виконання, перегляд, підвищення, зміна, порушення н., відхилення від п., згідно з н., понад н.; н. ввести, виконувати, встановлювати, засвоювати, порушувати; вважатися н., керуватися н. Д Входити (увійти, приходити, прийти) в н. — набувати нормального вигляду, стану; ставати відповідним до установлених вимог.

Приклади використання Норма

Фіксована норма амортизації вважається рівною річній нормі амортизації за прямолінійним методом, помноженій на коефіцієнт прискорення, який, як правило, дорівнює двом.

Якщо очікувана норма чистого прибутку перевищує ставку позичкового процента, то за інших рівних умов інвестування буде ефективним.

Для цих варіантів установлюється норма часу, їм присвоюється відповідна назва і шифр.

На відміну від країн Латинської Америки і Африки, для економіки багатьох східно-азіатських країн характерні відкритість і висока норма накопичення.

Подальше вдосконалення економічного сти мулювання природоохоронної діяльності на цій підставі пов’язане зі зміною самого механізму стягнення плати на підприємстві, уточненням ставок платежів як за норма тивне водоспоживання, так і понаднормативне.