Пароніми до слова Населення

Пароніми до слова Населення

  1. Населення НАСЕЛЕННЯ, я, с. Жителі якої-небудь місцевості як ціле: Частину хліба взяли собі, решту роздали населенню (Шиян, II, 516); Реальні доходи населення за останні три п'ятирічки майже подвоїлися (Сусп., 256); В місті Джексон [СІЛА]... негритянське населення становить 47 процентів, однак ще жоден негр не обирався на будь-яку муніципальну посаду (КУ, 1982, № 5, 72).У спол.:#. мирне, цивільне, місцеве, міське, корінне, працездатне, головне, жіноче; земної кулі, держави, краю, області, міста, району; запити, вимоги, інтереси, зайнятість, обслуговування, приріст, чисельність, зменшення, збільшення, густота, частина н.; продаж н.; звернення до н.; робота з н.; поширення чогось серед н.; н. обслуговувати, повідомляти, закликати, організовувати, вітати; в н. купувати; від н. вимагати, до н. звертатися.

Приклади використання Населення

До значної частини міського населення дохо-дили лише невиразні чутки про те, що трапилося на селі.

Відігравала значну роль у національно-державницькому вихованні українського населення Буковини.

Це відразу зробило юну фаворитку предметом щирої ненависті всього жіночого населення дому.

Внаслідок цього посилюється податковий тиск на підприємства і збільшується державний борг за рахунок використання державою коштів, узятих у населення в борг.

Ірігоєн потис йому руку і голосно, так, щоб усі почули, похвалив його за прямоту поведінки і захист інтересів білого населення прикордонної області.