Пароніми до слова Методологічний

Пароніми до слова Методологічний

  1. Методологічний МЕТОДОЛОГІЧНИЙ, а, е. Який стосується методології: Особливо важливим є внесок І. Франка у розробку методологічних основ порівняльного вивчення народної уснопоетичної творчості (НТЕ, 1974, № 4, 32); В усіх шести томах словника [українсько-російського] витримано єдині наукові й методологічні принципи побудови (СУЛМ, IV, 309).У спол.: м. принцип, рівень, концепція, позиція, засади, проблема, спрямованість, структура, питання, основа науки (лекції), семінар, проблеми вивчення літератури.

Приклади використання Методологічний

З огляду на, це для соціальної екології одним із ключових принципів є методологічний історизм.

Цей методологічний підхід складає основу концепції за загальним визнанням геніального Д. М. Кейнса.

Такі і подібні факти мусимо мати постійно на увазі вже від самого початку дослідів як їх методологічний постулят.

цією психологічною проблемою зв’язана і навіть змішана інша проблема, яка має вже не психологічний, а методологічний або епістемологічний характер.

Коллас запропонував методологічний цикл фінансової діагностики.