Пароніми до слова Метод

Пароніми до слова Метод

  1. Метод МЕТОД, у, ч. Спосіб пізнання, дослідження чого-небудь; система прийомів для досягнення поставленої мети: Є один метод знаходження наукової істини — марксистсько-ленінська матеріалістична діалектика (КУ, 1984, № 4, 37); Він [Дорн] винайшов багато методів, але всі вони виявилися надто наївними і дешевими (Собко, І, 83); Головним методом навчання і виховання є переконання (Цюпа, Добротворець, 179); Питання про профспілки було, по суті, питанням про метода і способи залучення трудящих мас до соціалістичного будівництва (Іст. КПРС, 280).У спол.: я. діалектичний, марксистський, марксистсько-ленінський, новий, сучасний, творчий, прогресивний, передовий, схоластичний, застарілий, правильний, об'єктивний, (не)науковий, дедуктивний, індуктивний, класичний, традиційний, статистичний, порівняльно-історичний, проблемний, бригадний, алгоритмічний, економічний, біохімічний; інженера, вченого, пізнання, дослідження, експерименту, розрахунку, обробки, буріння, добування металу, лікування, навчання, виховання, бесіди, вправ, перевірки і оцінки знань; риса, суть, зміст, недолік, використання, ефективність, застосування, вибір, противник якого-небудь м.; м. створювати, розробляти, освоювати, удосконалювати, впроваджувати, відстоювати, пропагувати; м. захоплюватися, користуватися; від певного м. відмовитися; з м, ознайомитися); на якому-небудь м. зупинитися; м. дає результат, відображає, застосовується.

Приклади використання Метод

Таким чином, опитування як метод отримання первинної маркетингової інформації може бути проведене у різних формах.

Органолептичний метод ґрунтується на використанні інформації, яку одержують за допомогою органів чуття, в основному органів зору та слуху.

Цей метод не є цілковито некритичним, оскільки можна й необхідно висловлювати судження, чи те або те твердження, зроблене тим чи тим авторитетом, є істинним.

Сергій розреготався інструкторові в вічі й довів, що це той самий метод, що його добре засвоїв дяк, який учив Шевченка.

Емпіризм — вимога бізнесу, емпіризм — метод австрійської школи політичної економії.