Пароніми до слова Мелодика

Пароніми до слова Мелодика

  1. Мелодика МЕЛОДИКА, и, ж. 1 (спец.). Сукупність властивостей і закономірностей, які характеризують мелодичні явища в музиці, мові, поезії: До елементів мелодики українського і російського вірша належать система питань і окликів, рима, асонанс, синтаксичні фігури... (УРЕ, VI, 449); В авторських оповідях [Г. Тютюнника], в діалогах і монологах персонажів твору звучить мелодика українського народного мовлення в усій його тональній різноманітності (СУЛМ, V, 497).У спол.:л. своєрідна, пластична; музики, мови, мовлення, вірша, новели; природа, характер, велич, пластичність, простота м.; м, вивчати. 2. Вчення про мелодію: У наш час розвитку мистецтва досягнення мелодики як науки особливо помітні. У спол.: досягнення, успіхи м.; дослідження з м.

Приклади використання Мелодика

Віршами лилися слова, звучала в них п’янка мелодика … І було то все щирим, справжнім.