Пароніми до слова Контингент

Пароніми до слова Контингент

  1. Контингент КОНТИНГЕНТ, у, ч. 1. Сукупність людей, що становить якусь однорідність з соціального, професійного чи іншого погляду: Долосовський не зводив з ешелону очей. Той помчав на схід з контингентом курсантів у бронетанкове, цей — із верстатами, з моторами — на нові місця, де він знову стане заводом (Гончар, IV, 210); Приміщення, в якому навчалися діти Миропільського дитбудинку, задовольняло сяк-так звичайну школу з контингентом учнів близько трьохсот чоловік (Міщ., 100).У спол.: к. дітей, учнів, курсантів, допризовників, військ. 2. Встановлена з якою-небудь метою гранична кількість когось або чогось; норма: У межах своїх повноважень Рада Міністрів СРСР... здійснює загальне керівництво будівництвом Збройних Сил СРСР, визначає щорічні контингенти громадян, які підлягають призову на дійсну військову службу (Конст. СРСР, 36); Експортний контингент зерна. У спол.: к. прийому вступників, вивозу, ввозу, зерна, вугілля, нафти.

Приклади використання Контингент

Ми збільшуємо контингент до п’ятнадцяти чоловік, сильних, відважних, здатних на все.

Головний нацистський теоретик Альфред Розенберг писав: «Сіонізм потрібно всіма силами підтримувати, щоб щорічно контингент німецьких жидів перевозився до Палестини».

Ця група працівників створює контингент прихованої поточної внутрішньофірмової пропозиції робочої сили.

Не будемо брехати, контингент був впливовим, але нечисленним.

Повернувся додому шльонський контингент, у якому, до речі, був і наш недавній господар і співрозмовник, князь Конрад Кантнер.