Пароніми до слова Комунікативний

Пароніми до слова Комунікативний

  1. Комунікативний КОМУНІКАТИВНИЙ, а, е (книжн.). Який стосується комунікації як спілкування, інформації: Розквіт літературних мов, засвоєння їх широкими масами населення, зростання їх комунікативної ролі у суспільному житті радянських народів піднесли й зміцнили їх авторитет (Мовозн., 1971, № 2, 6).У спол.: к. роль, функція, діяльність, ситуація, структура, система, одиниця мови, зв’язок, спрямованість тексту, членування речення, тип речення, значення слова, якості.

Приклади використання Комунікативний

Так, на думку низки авторів, пойменування, про яке пише А. М. Лобок, є акт споконвічно соціальний, комунікативний, орієнтований на іншу людину.

Підпороговий комунікативний вплив, який відбувається поза увагою і свідомістю адресата , — їх невід" ємний елемент.

Комунікативний аспект у латентній фазі характеризується нерозумінням і подивом, у демонстративній — розбіжностями, критикою, демонстративною поведінкою, в агресивній — наклепом, обмовами, у батальній — оголошенням війни.

Мотивами створення рекламного звернення, що має комунікативний характер, є породження потреби, інтересу й бажання придбати товар.

Опитуван-ня Бувають анкетні, поштові, особисті, телефонні, інтерактивні, експертні, ситуативні, проблемні, панельні, фокус-групи, комунікативний аудит.