Пароніми до слова Комплексний

Пароніми до слова Комплексний

  1. Комплексний КОМПЛЕКСНИЙ, а, е. У спол.: к. система, програма, план, метод дослідження, підхід, аналіз, розробка, вивчення, висвітлення чогось, будівництво, організація, автоматизація, електрифікація, хімізація, лікування, плавання, управління, обробіток грунту, розвиток, завдання, тема, добрива, приймальний пункт. Д К. бригада — виробнича бригада, до складу якої входять робітники різних професій, що можуть виконати певний комплекс робіт; к. сполуки — речовини, які одержують сполученням двох або більше простих молекул.

Приклади використання Комплексний

Комплексний метод, який поєднує позитивні сторони предметного та операційного методів.

Комплексний аналіз виконання Державної програми переходу на міжнародну систему обліку і статистики, переходу від БНГ до СНР дозволяє зробити висновки, що вона виконувалась недостатньо інтенсивно та не завжди на належному якісному рівні.

Селекціонерами схрещуванням пшениці з житом створено нову культуру — тритикале, що має високу зимостійкість і комплексний імунітет проти хвороб.

Комплексний опис та оцінка результатів діяльності підпри-ємства у розрізі різних систем структуризації (сегментних сис-тем) з проведенням факторного аналізу їх розміру.

«Для обґрунтування рішення щодо виходу фірми на зовні-шній ринок необхідно використовувати три методи: суб» єктив-ний, дискретний та комплексний".