Пароніми до слова Колоніальний

Пароніми до слова Колоніальний

  1. Колоніальний КОЛОНІАЛЬНИЙ, а, е. Який стосується колонії — території або країни, що перебуває під владою іноземної держави і позбавлена економічної та політичної незалежності: Розпад колоніальних імперій ... і виникнення на їх руїнах більш як ста молодих держав змусили сучасний імперіалізм виробити нову стратегію і тактику експлуатації народів Азії, Африки і Латинської Америки (КУ, 1984, № 2, 75); Радянський Союз всіляко підтримує національно-визвольний рух колоніальних і залежних країн (ФС, 227). У спол.:». народи, військо, система, політика, режим, світ, гніт, гноблення, рабство, залежність, іго, неволя, поневолення, кайдани, ярмо, держава, країна, економіка, імперія, метрополія, придаток, панування, володіння, становище, прагнення, питання, умови. А К. війна — війна, яку веде імперіалістична держава з метою завоювання колоній або збереження в них свого панування.

Приклади використання Колоніальний

Колоніальний транспорт знижувався над тим місцем, де одна з трьох широких долин виходила на узбережжя.

Тимчасом як наш маскульт парадоксально приймає (дарма що з протилежними знаками) ті стереотипи, які накидає йому (нео) колоніальний дискурс, і об' єктивно таки консервує «ментальність ясиру».

Величезний колоніальний транспорт, частинка розуму цілої планети, всередині якого жевріли крихкі життя, наближувався до вибраної волею обставин планети, виблискуючи в променях незнайомої і тому здавалось холодної, негостинної і чужої зірки.

Давній, екзотичний, колоніальний, майже героїчний стиль.

Те, що марксизм-ленінізм розцінював як колоніальний розбій та загарбницькі походи (і що справді таким було) , — тепер прославляється як «доблесть русского оружия».