Пароніми до слова Колективний

Пароніми до слова Колективний

  1. Колективний КОЛЕКТИВНИЙ, а, е. Який стосується колективу, належний колективові, призначений для колективу, який здійснює колектив: Газета не тільки колективний пропагандист і колективний агітатор, але також і. колективний організатор (Ленін, 5, 10); Ягуар Ягуарович не з тих, хто применшує свою роль в усіх колективних зусиллях (Гончар, IV, 496); Про радість колективної хліборобської праці дзвенять пісні на кожній ниві, в кожному саду, над усіма ріками Радянської України (Рильський, IX, 212).у спол.: к. організатор, пропагандист, агітатор, керівництво, шефство, наставництво, документ, договір, лист, заява, земля, сади, господарство, ведення господарства, обробіток грунту, будівництво, управління, підряд, похід, екскурсія, огляд, думка, розум, досвід, мудрість, творчість, монографія, праця, рецензія, відповідальність, власність, гра, клятва, справа, зусилля, засоби, потреби, заняття, пошук.

Приклади використання Колективний

Згідно з цією формою оплати праці загальний (колективний) фонд заробітної плати підрозділу формується на основі обсягу виготовленої ним продукції у натуральному виразі, комплексних розцінок на кожну її одиницю і встановлених доплат і премій.

За умов ринкової системи господарювання колективний дого-вір без перебільшення слід вважати основним інструментом ре-гулювання соціально-трудових відносин.

— Це колективний інстинкт, але зовсім не міграція , — заперечив Рей, сідаючи з тарілкою в руках.

Колективний підхід надає пріоритет не особистості, а колективу (суспільству, класам, об' єднанням); при такому підході головними є соціально-економічні права, причому розрізняються права громадян (людей) та права трудящих.

Колективний договір на рівні підприємства більш насичений економічним змістом.