Пароніми до слова Кваліфікаційний

Пароніми до слова Кваліфікаційний

  1. Кваліфікаційний КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ, а, е. Який стосується кваліфікації, встановлює або визначає її: Через дві години після гудка кваліфікаційна комісія далаІвану Павловичу Залізняку четвертий розряд (Собко, III, 336); До основних факторів, що визначають науковий потенціал будь-якого дослідного закладу, належить передусім кваліфікаційна структура кадрів і особливо — наявність учених високої кваліфікації (Вісн., 1971, № 3, 94): У спол.: к. комісія, довідник, вправи, ігри, структура, категорія, група, розряд, характеристика, склад, мінімум, зміни.

Приклади використання Кваліфікаційний

Кожне аграрне підприємство може ефективно працювати за умови, коли воно має необхідний професійний і кваліфікаційний склад працівників, доцільну кадрову структуру.

Не завжди відповідають вимогам реалізації активної кадрової політики й структура служб персоналу та професійно-кваліфікаційний рівень менеджерів з кадрів.

Корелюють між собою професійно-кваліфікаційний рівень працівника і складність його роботи.

Як складне структурне соціально-економічне утворення, трудовий потенціал організації містить такі компоненти: кадровий, професійний, кваліфікаційний і організаційний.

Перелік запитань, що виносяться на кваліфікаційний іспит і включаються до екзаменаційних білетів, розробляється комісією і затверджується АПУ.