Пароніми до слова Зумовлений

Пароніми до слова Зумовлений

  1. Зумовлений ЗУМОВЛЕНИЙ, а, е. У спол .: з. соціальними умовами, кризою, кліматом, погодою, бурхливим розвитком, занепадом, загальною тенденцією соціального розвитку, єдністю рядів партії, зв'язками з масами.

Приклади використання Зумовлений

Звичайно, сам вибір механізмів управління зумовлений традиціями і культурою того чи іншого народу.

Приріст власного капіталу може бути зумовлений реінвестуванням прибутку та переоцінкою основних засобів.

Таким чином, поділ обліку на фінансовий і управлінський об" єктивно зумовлений відмінностями в цілях і завданнях надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам.

Кожна держава шукає свій шлях, зумовлений еко-номічними, історичними та національними особливостями.

Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа) — геморагічний діатез, зумовлений нестачею в крові кров’яних пластинок.