Пароніми до слова Земельний

Пароніми до слова Земельний

  1. Земельний ЗЕМЕЛЬНИЙ, а, е. Який стосується землі як грунту, що обробляється і використовується для вирощування рослин, або землеволодіння та землевпорядкування: Повернувшись з громадянської війни... і, одержавши від Радянської влади земельний наділ, заходився [Шамрай] господарювати (Тют., Вир, 451); Головою земельної комісії майже одноголосно обрали Тимофія Горицвіта (Стельмах, II, 19); ...Для придбання землі був створений земельний банк (Горд., І, 237); Багато займався Володимир Ілліч в роки реакції аграрним питанням, тобто питанням про земельні відносини в Росії (БІогр. Леніна, 79).У спол.: з. власник, комісія, община, відносини, устрій, володіння, багатства, ресурси, запас, власність, політика, реформа, законодавство, кодекс, банк, кредит, відділ, територія, простір, масив, клин, площа, ділянка, наділ, угіддя. А 3. рента — в капіталістичних країнах — рента, яку одержує землевласник зі своїх ділянок землі; з. кадастр — сукупність відомостей про природний, господарський та правовий стан земель для найефективнішого їх використання; з. фонд — всі землі в межах держави, незалежно від їх призначення.

Приклади використання Земельний

Тому за своїм змістом новий Земельний кодекс докорінно відрізняється від попереднього.

Земельний податок справляється з власника земель, а орендна плата — з орендаря.

з господарствами, де отримано земельний пай або їх правонаступниками з іншими суб' єктами з фермерськими господарствами

Земельний кодекс унеможливлює надмірну концентрацію землі у приватній власності окремих громадян, що є цілком виправданим з погляду на соціально-економічну ситуацію, яка склалася в Україні на початку ХХІ століття.

Цар Ярослав Мудрий дав кожному синові уділ — земельний простір з людьми, з селами, містами, полями, ріками, лісами.