Пароніми до слова Засвоєння

Пароніми до слова Засвоєння

  1. Засвоєння ЗАСВОЄННЯ, я, с. У спол.: 1. з. передових ідей, духовних здобутків, культурних цінностей, нових понять, принципів, нового матеріалу, правил правопису, багатства лексики', 2 (фізіол.). з. вітамінів, вуглеводів, білків, їжі, кормів, поживних речовин, органічних сполук, азоту.

Приклади використання Засвоєння

Тому елліністична культура — не лише втілення унікальності грецького духу, а й засвоєння найкращих здобутків культурного розмаїття об" єднаного світу.

Однак засвоєння античних традицій зазвичай відбувалося схоластично.

Тому без засвоєння його основ неможливо забезпечити фундаментальну економічну підготовку спеціалістів з економіки і менеджменту.

З іншої - навчальна мотивація студента, спрямована на засвоєння знань, умінь, навиків.

Освіта — це процес та результат засвоєння особистістю систематизованих теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних їй для професійного навчання, підготовки до праці, інтеграції у суспільство.