Пароніми до слова Задача

Пароніми до слова Задача

  1. Задача ЗАДАЧА, і, ж. Питання, переважно математичного характеру, яке розв’язується за допомогою обчислень за визначеною умовою: Ніна першою розв’язала задачу і вийшла з класу (Донч., V, 350); Розважалися різними іграми, а особливо розв’язуванням шарад, кросвордів та різних задач і за гадок (Трубл., І, 303).У спол.: з* важка, складна, нерозв’язана, легка, проста, математична, алгебраїчна, геометрична, тригонометрична; з, однотипні, різнотипні; умова, формулювання, розв’язок з,; з. з математики, з хімії, з фізики; з. на доведення, на побудову; з, скласти, записати, написати, переписати, списати, проаналізувати, розв’язати, перевірити.

Приклади використання Задача

Задача оптимізації запасів на кожному рівні логістичної системи може мати кілька різних за змістом напрямів.

Лінійне й динамічне програмування, теорія масового обслуговування, сітьові графіки, транспортна задача та ін.

Базовою мо-деллю теорії контрактів є одноелементна статична задача сти-мулювання другого роду в АС із зовнішньою ймовірнісною неви-значеністю і симетричною інформованістю учасників?

Головна задача сушки — припинити подальший розвиток паростків.

КВАДРАТУРА КОЛА — задача про відшукання квадрата, рівновеликого даному колу.