Пароніми до слова Ефект

Пароніми до слова Ефект

  1. Ефект ЕФЕКТ, у, ч: 1. Результат, наслідок яких-небудь дій, заходів: У результаті практичної реалізації на підприємстві наукових розробок, виконаних спільними зусиллями вчених і виробничників... економічний ефект становив близько 5,2 мільйона карбованців (КУ, 1981, № 6, 34); Рана в Олексія Зван-цева не гоїлась, перев'язки з морською водою, на які так надіявся Павло, не дали належного ефекту (Кучер, V, 200).У спол.: е. економічний, виховний, лікувальний; впровадження, взаємодії, лікування; від економи, від лікування; мати, забезпечувати, діставати, давати. 2. Сильне враження, спричинене кимсь або чимсь: У своїй творчості Шевченко ніколи не захоплювався зовнішніми ефектами (Гончар, VI, 443); Він добре знав, що обурення... комісара в значній мірі нещире, що він грає комедію і б'є на ефект (Фр., VIII, 81). У спол.: е. зовнішній, штучний, дешевий, гумористичний, комічний, стилістичний,музичний, світловий, колористичний, смаковий; справляти, викликати, робити; говорити без е., погоня за е. А Бити на е. — справляти дешеве враження.

Приклади використання Ефект

Окремою групою образів, що створюють ефект сприятливого впливу і прийняття рекламної пропозиції, є образи дітей і звірів у рекламі.

Ефект фінансового лівериджу При визначенні оптимальної структури капіталу слід враховувати, що головною метою діяльності будь-якого підприємства є максимізація прибутку в довгостроковому періоді.

Аналіз споживання вимагає знань про ефект заміни (заміщення).

Ефект багатства пов’язаний з такою формою багатства, як фінансові активи.

Якщо природоохоронні заходи є багатоцільовими, то в економічній оцінці враховується додатковий економічний ефект від їх проведення.