Пароніми до слова Експлуататорський

Пароніми до слова Експлуататорський

  1. Експлуататорський ЕКСПЛУАТАТОРСЬКИЙ, а, е. Який стосується експлуататорів, пов’язаний з ними: Жовтнева революція перемогла тому, що в Росії була створена така могутня суспільна сила, як союз пролетаріату і біднішого селянства, що зламала опір експлуататорських класів (Іст. КПРС, 208).У спол.: е, верстви, верхівка, суспільство, лад, базис, система, політика, держава, клас, меншість, природа, роль, суть.

Приклади використання Експлуататорський

Згідно з положеннями марксизму клас капіталістів розглядався виключно як експлуататорський.

Мусимо творити такий суспільний лад, щоб робітник мав повну свободу страйку, але щоб страйкова боротьба для робітника стала зайвою, бо ми змінимо дотеперішній експлуататорський устрій як несправедливий і такий, що мусів бути зміцнений.

М. І. Костомаров, по суті, був одним з перших істориків, який в своїх наукових працях критикував експлуататорський лад суспільства, продовжуючи кращі традиції дворян-революціонерів та Кирило-Мефодіївського товариства.

Для нього характерним є експлуататорський спосіб виробництва, в якому виокремлюються клас капіталістів і клас найманих працівників, що протистоять один одному.