Пароніми до слова Дійовий

Пароніми до слова Дійовий

  1. Дійовий ДІЙОВИЙ, а, е. Здатний активно діяти або впливати на що-небудь; який дає бажаний результат: Основна провідна риса українського історичного епосу — це патріотизм, безмежна, дійова любов до батьківщини (Рильський, IX, 236); Дійова вдача Шевченка не могла з цим миритися (Тулуб, В степу, 290).спол.: Л внесок, вплив, допомога, засіб, захід, підтримка, контроль, перевірка, зброя, знаряддя, мистецтво, ознака, форма, рух, фактор, шлях. А Д. особа — учасник якої-небудь події, справи; персонаж драматичного твору. ч

Приклади використання Дійовий

Там треба справді ґрунтовного оновлення, переформування і виправлення, бо тільки це може зробити з нього дійовий чинник.

Розробка організаційно-технічних заходів щодо усунення недоліків, підвищення ефективності використання виявлених резервів (за виконанням заходів слід встановити дійовий повсякденний контроль).

А таких галузів і установ, де комуністи і відданий їм елемент творили б не тільки командний, але теж головний дійовий кадр, є дуже мало.

Бюджетування було синтезовано з бюджетним кон-тролем, що розглядалося як дійовий спосіб раціоналізації та зни-ження затрат.

Настав час скоригувати і саму ідеологію приватизації, перетворити її з фіскального інструменту латання бюджетних дірок на дійовий механізм інвестування та модернізації виробництва, активного поширення інновацій та сучасного менеджменту.