Пароніми до слова Відчуття

Пароніми до слова Відчуття

  1. Відчуття ВІДЧУТТЯ, я, с. Відображення мозком людини властивостей предметів об’єктивної дійсності, які безпосередньо впливають на органи чуття; стан організму при безпосередньому впливові подразників: Мова дозволяє здійснити перехід від відчуття до поняття, перехід від нижчого ступеня пізнання до іншого, вищого (Мовозн., 1984, № 1, 8); Характерними ознаками морської хвороби є нудота, блювання, серцебиття, порушення частоти дихання та ін. Характерно, що всі ці неприємні відчуття з'являються не тільки при великих, а й при порівняно малих швидкостях (РУ, 13. 04 1981); Не знав, що таке фізична праця, ніколи не переживав відчуття голоду (Ткач, Арена, 84).У спол.: в. зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові; сильно розвинуте, важливе, тонке, органічне; зору, слуху, нюху, дотику, голоду, спраги, болю, втоми, холоду, тепла, гіркоти, кислоти, шуму, руху, рівноваги, нерухомості. 2. Відчування як розуміння чого-небудь, передчуття чогось: Відчуття краси слова облагороджує духовний світ людини ще в ранньому дитинстві. У цьому відчутті — одно з джерел людської культури (Цюпа, Добротво-рець, 148); Його не покидало відчуття близької небезпеки. У спол в. краси слова, кольору, весни, перемоги, небезпеки, розлуки, зустрічі, пропорції, простору, світла, стилю, такту.

Приклади використання Відчуття

Тривога розлита у воді: запах тривоги, відчуття тривоги, стан тривоги … Що чи хто випромінює небезпеку?

Це тепле відчуття участі спонтанно з’явля ється час од часу в момент кризи, стресу від нещастя або піп, час повстання мас.

Відчуття від її вологого теплого дотику прийшло до мене з далеких місць, що лежать за найдальшими на світі полями.

Неприємне відчуття — тіло немов натерте парафіном.

Першим індикатором уважається відчуття учасниками загрози для збереження власної позиції.