Пароніми до слова Враховувати

Пароніми до слова Враховувати

  1. Враховувати ВРАХОВУВАТИ (УРАХОВУВАТИ), вую, вуєш, недок., врахувати (урахувати), ую, уєш, док., що. Брати до уваги, зважати на щось: Щорс говорив весело і голосно, ураховуючи значення кожного слова для бійців (Довж., П, 174); Своєю самовідданою роботою в масах і гнучкою тактикою, що враховувала конкретну обстановку, партія згуртувала під своїм прапором пролетаріат... (Іст. КПРС, 211).У спол.: в. можливості, особливості, ситуацію, мотиви, значення.

Приклади використання Враховувати

Адже, обговорюючи добродійства і кривди, необхідно враховувати намір.

Саме цю виділену частку потрібно враховувати при оцінюванні очікуваного прибутку.

Чинник ризику менеджер повинен враховувати і при виборі спеціа-лізації господарства, тобто передбачати пристосованість того чи іншого виробництва до функціонування в умовах ризику.

Тре-ба брати до уваги (враховувати кількісно) наслідки аварій, зриви планів, ризик, пов’язаний із даним рішенням.

Тому доцільно враховувати різноманіття та стохастичність соціальних і психологічних явищ у різних ситуаціях, а також ту обставину, що кожна людина домагається своєї мети.