Пароніми до слова Висвітлювати

Пароніми до слова Висвітлювати

  1. Висвітлювати ВИСВІТЛЮВАТИ, люю, люєш, недок., висвітлити, лю, лиш, док., що. 1. З’ясовувати, докладно пояснювати, робити зрозумілим: Вони [твори «У бур’янах» С. Васильченка, «Тарас Шевченко» Г. Хоткевича, «Петербурзька осінь» О. Ільченка] висвітлюють різні періоди біографії Шевченка... (ІУЛ, VIII, 476); Мета її [телевізійної передачі] —висвітлити найважливіші етапи визволення України від фашистського ярма, допомогти учням глибше усвідомити героїчний подвиг радянського народу у розгромі ворога (ЗНІ, 1984, № 15, 24).У спол.: в. явище, суть, тему, конфлікти; в літературі, в творі, на уроці; докладно, систематично, по-новому. 2. Робити видним щось; вихоплювати світлом щось одиничне: Ліхтариком висвітлив на фоні дерева самітню постать. У спол: в, постать, голову, черевики; ліхтариком, прожектором; раптово.

Приклади використання Висвітлювати

— Лазерний далекомір активований і всі просторові параметри, які він спроможний висвітлювати, надходять у повному обсязі та зберігаються на жорстких носіях ЕЛАС.

— І вирішальне, теперька, те, хто і що буде з тої історії витягати і - ще головніше , — як буде він все те, теперь ка, висвітлювати, тобто — інтерпретувати.

Економічні суб" єкти, інституційні одиниці та операції між ними в національних рахунках групуються таким чином, щоб висвітлювати стан і розвиток економіки відповідно до вимог ринкових відносин.

Залежно від осі ми можемо яскраво висвітлювати схожості або відмінності.

Вважаю, важливо висвітлювати подібні пробле ми не тільки в наукових часописах, а й у популярних виданнях — для найширшого кола читачів.