Пароніми до слова Вирішення

Пароніми до слова Вирішення

  1. Вирішення ВИРІШЕННЯ, я, с. Доходження якого-небудь висновку; знаходження відповіді: Необхідність свідомого застосування матеріалістичної діалектики у процесі пізнання можна показати на прикладі вирішення питання про побудову теоретичної біології (КУ, 1981, № 9, 59).У спол.: в. оперативне; питання, проблеми, долі; ставити на в.

Приклади використання Вирішення

Стратегія співробітництва полягає у синхронізації зусиль консультанта і клієнта та одночасного їх спрямування на вирішення проблеми.

Практика доводить, що прогнозування інфляції є складною проблемою, для вирішення якої необхідно мати спеціальні знання та вміння.

Ефективність участі у прибутку полягає в необхідності залучення працівників до управління, процесу прийняття рішень, пошуку і вирішення виробничих проблем, шляхів удосконалення виробництва.

На вирішення експертизи було поставлено запитання:

В цьому порозумінні мусіли б бути прийняті точніші устійнення в таких конкретних питаннях, які вимагають вирішення перед переведенням виборів.