Пароніми до слова Виплата

Пароніми до слова Виплата

  1. Виплата ВИПЛАТА, и, ж. Видання плати за що-небудь; сплачування боргу: Саїд звелів припинити виплату (Ле, І, 258); Значно збільшилися виплати і пільги із суспільних фондів споживання (КУ, 1981, № 2, 17).У спол.: в, авансу, зарплати, грошей, гонорару, процентів, боргів; робітникам, службовцям; е. припинити, розпочати, закінчити.

Приклади використання Виплата

Виплата дивідендів, відсоткових доходів за облігаціями власної емісії, відсотків за банківськими кредитами, комісійні витрати за конвертаційними операціями

Тому виплата дивідендів по звичайних акціях не гарантується, позаяк залежить від підсумків комерційної діяльності і суми отриманого прибутку.

Слабке місце облігацій у реальних фінансово-економічних умовах України полягає в тім, що фіксована купонна ставка, тобто періодична виплата відсотків через певні проміжки часу, не враховує інфляційних процесів.

Термін, на який припиняється виплата допомоги по безро-біттю або матеріальної допомоги по безробіттю, зараховується до загального періоду виплати допомог.

Прикладом таких відносин є виплата дивідендів або участь інвестора у справах акціонерного товариства.