Пароніми до слова Визначальний

Пароніми до слова Визначальний

  1. Визначальний ВИЗНАЧАЛЬНИЙ, а, е. Який визначає суть чогось; основний, істотний: Одним з визначальних принципів Конституції СРСР, як і конституцій всіх братніх республік, є принцип соціалістичного інтернаціоналізму, рівноправності і дружби між народами (КУ, 1979, № 10, 33); Своєрідністю манери Смолича у «Світанку над морем» є концентрація уваги на висвітленні найголовніших, класово визначальних рис персонажів (ІУЛ, VIII, 167). У спол.: в. риса, фактор, принцип, умова, момент, елемент, якість, особливість, тип героя, галузь промисловості, бій, подія; бути, зробитися, стати в.

Приклади використання Визначальний

Йдеться не про один універсальний визначальний чинник, а лише про наявність достатніх комунікативних можливостей з достатнім рівнем їхньої компліментарності.

І в цей завжди визначальний рік оточуючі мене проявляються зовсім несподівано, не очікувано, показують хто вони, наче проходять свій доленосний тест.

Факти регіонального становлення техніко-конструктивних моделей сох стверджують визначальний вплив локальних аграрних традицій (грунтові, ландшафтні характеристики співпадають) і, безумовно, соціально-економічних факторів.

Мала визначальний вплив на діяльність Селянсько-робітничого союзу.

У цій схемі політика не існує як самостійний визначальний чинник у розвиткові націоналізму.