Пароніми до слова Анотація

Пароніми до слова Анотація

  1. Анотація АНОТАЦІЯ, ї, ж. (спец.). Коротка, стисла характеристика змісту книги, статті тощо: Анотація містить стислий виклад змісту праці, її ідейно-політичного спрямування, відомості про автора тощо (УРЕ, І, 197); Випускники і навіть дорослі плутають рецензію з відгуком або анотацією (УМЛШ, 1984, № 1, 67).У спол.: а. вичерпна, змістовна, формальна; російською мовою; зміст а,; а. написати, подати, вмістити, прочитати; в а, подавати.

Приклади використання Анотація

Які мета й завдання підготовки документів, що належать до елементів стандартного оформлення власне бізнес-плану (анотація, титульний аркуш тощо)?

Так, викладенню основного матеріалу кожної частини передує анотація, яка дає змогу читачеві зрозуміти місце цієї частини в логіко-структурній побудові підручника.

Анотація запрошувала увійти і поглянути на світ «старими очима».

АНОТАЦІЯ На початку ХХ ст. територія сучасних західних областей України була перетворена на сировинний придаток Польщі.

Анотація: Що думає Юрій Андрухович, можна почитати у його романах, віршах, оповіданнях, есеях, авторських газетних колонках, чисельних інтерв'ю.