Пароніми до слова Активізація

Пароніми до слова Активізація

  1. Активізація АКТИВІЗАЦІЯ, ї, ж. Спонукання кого-, чого-небудь до діяльності, більш активних дій; більший вияв чогось: Поетичний потік на Україні в минулому році характеризувався активізацією жанру поеми (РЛ, 1976, № 7, 15); Майже завжди посилення емоційного ладу картини пов'язано з активізацією в ній кольору, світла, ритмічної будови, силуету (Мист., 1963, № 6,У спол.: а, політична, духовна, творча; діяльності кори головного мозку (організму, психічних процесів); громадського життя, миролюбних сил, революційного руху; гурткової роботи, навчального процесу; жанру, кольору, світла; стимул, шляхи до а.

Приклади використання Активізація

Активізація процесу вивезення капіталу відбувалась одночасно зі збільшенням кількості та могутності монополій у країні.

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств необхідна суттєва активізація інвестиційної діяльності.

Третій — активізація дивідендної політики: зростання частки дивідендних виплат у чистому прибутку і скорочення частки нерозподіленого прибутку.

— Активізація точок, які розташовані у вушній чашечці.

Хроніка нищення української мови Прямим наслідком дії Указу була активізація національно здорових українських сил.